Kuleszewo

Dzięki dotacjom uzyskanym przez Parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie 23 stycznia 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu: „Roboty remontowo-renowacyjne kościoła filialnego w Kuleszewie wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi konserwatorskimi, programem konserwatorskim i dokumentacją programową).”

Projekt ten ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i społeczną w miejscowości Kuleszewo. Jego realizacja umożliwi również wyeksponowanie walorów historycznego i kulturowego obiektu jakim jest zabytkowy kościół p.w. św. Józefa.

Finansowanie projektu:

Samorząd Województwa Pomorskiego

Samorząd Województwa Pomorskiego

208 303,72

Urząd Gminy Kobylnica

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

61 713,09

Delegatura w Słupsku


30 000

Środki własne Parafii

20 000

Generalny wykonawca projektu: Zakład Usług Inwestycyjnych J. Kazimierski.

Prace remontowo-renowacyjne obejmą:

  • naprawę cokołu kamiennego,
  • remont ścian szachulcowych,
  • wymianę rynien i rur spustowych,
  • remont schodów,
  • wymianę posadzki w prezbiterium,
  • empora, podsufitka
  • a także kompletną renowację ołtarza głównego według wskazań Konserwatora Dzieł Sztuki i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

15 października 2014 r. ks. Jacek Popławski, proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie, powołał Społeczny Komitet Renowacji Kościoła św. Józefa w Kuleszewie, którego grupę inicjatywną stanowią następujące osoby:

Barbara Stępień
Tomasz Malski
Aneta Przyborek
Ewa Rudnik