mapKwakowo, ul. Słupska 18
76-251 Kobylnica
mapKontakt:
+48 59 846 20 75

 

24 Niedziela zwykła rok B - 12.09.2021 r.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 50,5-9a

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„O Panie, ratuj me życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.


DRUGIE CZYTANIE

Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 2,14-18

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ga 6,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa wiernych 12.09.2021Zjednoczeni z całym Kościołem powszechnym módlmy się w intencjach świata i własnych.

  1. Za Kościół święty, aby wokół Jezusa i Jego Krzyża gromadził wszystkich ludzi oddalonych od Niego. Ciebie prosimy…
  2. Za papieża Franciszka, aby jego pielgrzymka na Węgry i Słowację umocniła w wierze tamtejsze Kościoły.
  3. Za wszystkich chrześcijan, aby karmiąc się słowem i Ciałem Chrystusa czerpali siłę do świadczenia o Nim w życiu.
  4. Za tych, którzy utracili łaskę wiary, aby mogli jeszcze raz spotkać Chrystusa i powrócić do wspólnoty wierzących.
  5. Za chorych i cierpiących, aby szli za Panem dźwigając krzyż swych codziennych doświadczeń.
  6. Za zmarłych, aby dostąpili łaski miłosierdzia od naszego Zbawiciela — Jezusa Chrystusa.
  7. Za nas samych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia według Ewangelii.

Boże, tylko Ty możesz zaspokoić pragnienia modlących się do Ciebie. Wejrzyj na nas i daj nam to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

O naszym kościele

Kwakowo, Niepokalanego Poczęcia NMP neogotycki, bud. 1863-1865, wieża XIV w., obiekt zabytkowy - nr rej. A-393 z 21.12.1965, pośw. 8.12.1947 Msze Święte: w niedziele: 11.30; w dni powszednie: wtorek-piątek 17.00 (I 9.00)

proboszcz: ks. Krzysztof Karwasz, ust. 2015-08-01

holy bible