mapKwakowo, ul. Słupska 18
76-251 Kobylnica
mapKontakt:
+48 59 846 20 75

 XX Niedziela zwykła rok B

19.08.2018 r. 

PIERWSZE CZYTANIE

Chleb i wino na uczcie Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 9,1-6

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”.

Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15

Refren: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

DRUGIE CZYTANIE

Napełniajcie się Duchem

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 5,15-20

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,56

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,51-58

Jezus powiedział do tłumów:

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”

Rzekł do nich Jezus:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

 

Modlitwa powszechna: XX niedziela zwykła : 19.08.2018r.

Przez Jezusa Chrystusa, który nieustannie karmi nas Swoim Ciałem i Krwią, przedstawmy Bogu ufne prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby stawał się coraz czytelniejszym znakiem obecności Królestwa niebieskiego na ziemi, we współczesnym pogubionym świecie. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby mogli głosić bez przeszkód Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie wszędzie tam, gdzie ona jest lekceważona i pogardzana. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, strapionych, aby dzięki modlitwie i pomocy bliźnich odczuli, że Bóg ich szczególnie kocha i błogosławi. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za wszystkich wypoczywających, o dobrą pogodę, bezpieczny pobyt i szczęśliwe powroty do domów. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w czasie tej Mszy świętej, aby obmyci krwią Chrystusa Pana z weselem mogli wejść w bramy nieba. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli korzystać z pouczeń Chrystusa, bezgranicznie Mu zaufali oraz karmili się co dzień tym pokarmem, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy.

 

 

O naszym kościele

Kwakowo, Niepokalanego Poczęcia NMP neogotycki, bud. 1863-1865, wieża XIV w., obiekt zabytkowy - nr rej. A-393 z 21.12.1965, pośw. 8.12.1947 Msze Święte: w niedziele: 11.30; w dni powszednie: wtorek-piątek 17.00 (I 9.00)

proboszcz: ks. Krzysztof Karwasz, ust. 2015-08-01

holy bible