mapKwakowo, ul. Słupska 18
76-251 Kobylnica
mapKontakt:
+48 59 846 20 75

Dzięki dotacjom uzyskanym przez Parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie 23 stycznia 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu: „Roboty remontowo-renowacyjne kościoła filialnego w Kuleszewie wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi konserwatorskimi, programem konserwatorskim i dokumentacją programową).”

Projekt ten ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i społeczną w miejscowości Kuleszewo. Jego realizacja umożliwi również wyeksponowanie walorów historycznego i kulturowego obiektu jakim jest zabytkowy kościół p.w. św. Józefa.

Finansowanie projektu:

Samorząd Województwa Pomorskiego
(w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – 156 227,79)

 208 303,72

Urząd Gminy Kobylnica
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

 61 713,09
Delegatura w Słupsku  30 000
Środki własne Parafii  20 000

finansowanie3

Generalny wykonawca projektu: Zakład Usług Inwestycyjnych J. Kazimierski.

Prace remontowo-renowacyjne obejmą:

  • naprawę cokołu kamiennego,
  • remont ścian szachulcowych,
  • wymianę rynien i rur spustowych,
  • remont schodów,
  • wymianę posadzki w prezbiterium,
  • empora, podsufitka

a także kompletną renowację ołtarza głównego według wskazań Konserwatora Dzieł Sztuki i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

15 października 2014 r. ks. Jacek Popławski, proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie, powołał Społeczny Komitet Renowacji Kościoła św. Józefa w Kuleszewie, którego grupę inicjatywną stanowią następujące osoby:

Barbara Stępień
Tomasz Malski
Aneta Przyborek
Ewa Rudnik

P1030341

 

P1030343

O naszym kościele

Kwakowo, Niepokalanego Poczęcia NMP neogotycki, bud. 1863-1865, wieża XIV w., obiekt zabytkowy - nr rej. A-393 z 21.12.1965, pośw. 8.12.1947 Msze Święte: w niedziele: 11.30; w dni powszednie: wtorek-piątek 17.00 (I 9.00)

proboszcz: ks. Krzysztof Karwasz, ust. 2015-08-01

holy bible